BENINO, 2021

 Kotonuo estas la ekonomia ĉefurbo de Benino.

La politika ĉefurbo de la lando estas Porto Novo, ĉar tie kunvenas la Parlamento.

Kotonuo havas pli ol milionon da loĝantoj.

La oficiala lingvo de la lando Benino estas la franca.Flughaveno nokte.

Benino - Vikipedio (wikipedia.org)

Kotonuo - Vikipedio (wikipedia.org)

Esperanto en Benino - Vikipedio (wikipedia.org) 

 


Bazaro surstrata.


Restoracio Ci Gusta.

oooOOOOOOooo 


LA PANDEMIA SITUACIO EN BENINO

Kial la viruso ne furoras en Benino?
En Afriko la viruso furoras kvazaŭ nur en Sud-Afriko.
En sud-sahara Afriko la viruso stagnas kun tre malmulte da kazoj kaj stabilaj linioj.
Kial?
Laŭ miaj esploroj estas kvin faktoroj, sed certe estas pli da faktoroj kaj kelkaj el ili ne estas konataj nuntempe.
La unua: la loĝantaro konsistas el junaj personoj. Maljunuloj ne abundas. 
La dua: temperaturo kaj humideco, sunaj radioj, eble malfortigas la viruson, kiam ĝi ŝvebas ekstere en la aero aŭ kuŝas sur objektoj.
La tria: mankas trajnoj kaj metrooj, kie homoj amasiĝas dense.
La kvara: la imunsistemo de afrikanoj kutimas rezisti al malario, diversaj febroj, kaj eble pli efike kapablas venki la koronaviruson.
La kvina: La ĉiutaga vivo grandparte evoluas ekstere, en kortoj, surstrate,  sur terasoj, sub tegmentoj de kioskoj; en la afrika arkitekturo estas muroj kun truoj. Daŭre la vento blovas ĉirkaŭ la homoj.

kaj aliaj faktoroj....


 

Ĉi supre: kiosko. Nur tegmento


 

Ĉi supre: la manĝosalono de la Centro Songhai en Porto Novo. Ne estas vitro. Aero blovas tra la salono.

Informoj de Monda Organizo pri Sano pri BENINO


POR ENIRI LA  LANDON
 
 
www.evisa.gouv.bj por via informo
 
Vi obtenos ĝin al via retadreso ene de 48 horoj. Vi devos printi ĝin (A4 dokumento) kaj montri ĝin je via alveno. Vi devos konservi ĝin dum via tuta restado kaj montri ĝin, kiam vi forlasos la landon. Vi povas elekti la daŭron: unu monaton (80 EUR) aŭ tri monatojn (100 EUR). La pago okazu per kreditkarto okaze de la mendo.

Vi devas havi biometrikan pasporton validan.

Vi devas havi flavan libreton kun pruvo, ke vi ricevis vakcinon kontraŭ la flava febro. Tiu vakcino daŭras, validas dum dek jaroj.
 
 

KIEL BENINO ZORGAS PRI NE APERO DE KORONA VIRUSO.

Ĉiuj alvenantoj devas fari teston kontraŭ la korona viruso.

Via flugkompanio informos vin pri la maniero aliĝi por tiu testo, kiu okazos en la flughaveno de Kotonuo je via alveno.

Antaŭ via ekflugo vi ricevos indikon de retejo, kie vi aliĝu por obteni teston. Tio estas mondvasta prisana organizo. Farante tion kaj pagante 80 EUR vi ricevos numeron kaj QRkodon. Tion vi fotu aŭ iel konservu. Plej facile vi faru ekranbildon de ĝi. Sen tio vi ne rajtos eniri la aviadilon. Je via alveno, vi ricevos pere de tiu QRkodo novan numeron, kiu estas benina.

 


Okaze de la alveno aviadile ĉiu persono estas testata.


Tiaj iloj vidiĝas ĉe enirejoj de restoracioj, apotekoj, oficejoj, bazaroj.

Rigardu bone: 

Per unu piedo vi povas premi kaj ricevi akvon.

Per la alia piedo vi povas premi kaj ricevi sapon.

Ĉeporda vartisto observas, ke ĉiu lavu siajn manojn.
 Sur la tablo en restoracio: likvaĵo por purigi la manojn.


FREŜAJ NOVAĴOJ APEROS ĈI TIE KOMENCE DE MARTO!!

(la enhavo de la du subaj tekstoj estas eksaj)


El IPR 2021/1

La solvo: nova loko. Estu Kotonuo, Benino
Nova solvo, decido, kiu aperis en plia estrarkunsido la 12-
an de januaro: Ni kongresumos en Kotonuo, Benino.
Novaj datoj: ekde la 7-a ĝis 14-a de aŭgusto 2021
La fizika renkontiĝo en la hotelo JoCa kun esperantista etoso kaj agrabla
kunvivado, kaj virtuala evento por interesatoj en la tuta mondo. Do temas pri
hibrida evento. Privas Tchikpe prezidos la LKK-n. Mirejo Grosjean laboros
kiel membro de LKK. Aliaj esperantistoj loĝas en Kotonuo, ni kontaktos ilin,
ĉefe junulojn. Unika pretas lertigi du el ili, por ke ili povu zorgi pri filmado
kaj dissendado de la fizikaj kunvenoj en Kotonuo.

Dutaga simpozio
Planata estas dutaga simpozio kadre de la Kongreso. Respondecos la
estrarano Radojica PETROVIĆ kunlabore kun la Universitata Laborgrupo de
CED/ESF/ILEI. Kunvenigonte ĉeeste kaj neĉeeste esperantistajn kaj
nesperantistajn universitatanojn, la simpozio celas emfazi Esperanton kiel
lingvistikan studtemon kaj doni impulson al klerigado per Esperanto.OFICIALA GAZETARA KOMUNIKO DE ILEI    2021-01-12

La ILEI-Estraro komunikas :

Transformiĝo de nia KONGRESO 2021 : ni kongresumos en Benino !!

Kiel estrarano Unika laboris por prepari nian Kongreson en Edinburgo. Ŝi renkontas tie malfacilaĵojn. La Loka Kongresa Komitato fakte konsistas nur el unu persono, diligenta kaj afabla viro : Ed Robertson. La kongresejo trovita estas la kvakera domo, kiu tamen estus je nia dispono nur ekde lundo matene. Malmendo multekosta kaj postulata jam en majo. Mankas malmultekostaj hoteloj proksime, mankas granda salono por niaj sabataj kaj dimanĉaj programeroj. Devus esti simpozio en kunlaboro kun la grupo de profesoroj kaj esploristoj en la universitato de St Andrews ; ĝis nun neniu firma decido pri kunlaboro.

Alia malfacila aspekto estas la pandemio. Pro ĝi en la kvakera domo en Edinburgo rajtas sidi nur kvar personoj en salono kun 40 sidlokoj. Plie kiel ni povis konstati ekde la komenco de la pandemio NENIU POVAS ION PLANI. Por organizi kongreson, ni devas plani… Kiel aspektos Edinburgo en julio, neniu povas diri.

Pro tio la Estraro en sia kunsido de la 8-a de januaro aludis al… nuligo… aŭ esploro pri nova loko… Ĉu en Eŭropo aliloke ? Ne, ĉar la pandemio skuas tutan Eŭropon.

Nova solvo, decido, kiu aperis en plia estrarkunsido la 12-an de januaro : Ni kongresumos en Kotonuo, Benino.

Novaj datoj : 7-an ĝis 14-a de aŭgusto 2021.

Renkontiĝo en hotelo JoCa kun esperantista etoso kaj agrabla kunvivado, kaj virtuala evento por interesatoj en la tuta mondo. Do temas pri hibrida evento. Privas Tchikpe prezidos la LKK-n. Mirejo Grosjean laboros kiel membro de LKK. Aliaj esperantistoj loĝas en Kotonuo, ni kontaktos ilin, ĉefe junulojn.

Planata estas dutaga simpozio kadre de la Kongreso. Respondecos estrarano Radojica Petrović kunlabore kun la Universitata laborgrupo de CED/ESF/ILEI. Kunvenigonte ĉeeste kaj neĉeeste esperantistajn kaj nesperantistajn universitatanojn, la simpozio celas emfazi Esperanton kiel lingvistikan studtemon kaj doni impulson al klerigado per Esperanto.  

Por efike plani, ni faru tiel : eblaj partoprenontoj anoncu sian intencon partopreni ĝis la fino de majo. Tiam, post esploro de la pandemia situacio en Benino kaj analizo de la aliĝanoncoj, la Estraro kaj LKK decidos, ĉu vere io okazos en Kotonuo. Do ĝis tiam pripensu, esploru, kalkulu. Malkovru Beninon en www.eo.wikipedia.org, kaj serĉu tie JoCa. Plie en la blogo mirejo2020.blogspot.com de la prezidanto estas ĉapitro kun nomo Kotonuo, Benino, 2021. https://mirejo2020.blogspot.com/2021/01/kotonuo-benino-2021.html  Tie vi trovos plej diversajn informojn. La preztabelo aperos tie kaj en la retejo de ILEI www.ilei.info la 16-an de januaro. La anoncoj pri intenco partopreni iru al ILEI per kreota reta dokumento.

Pliaj informoj sekvos.

Laŭ la decido de la Estraro 2021-01-12

Mireille Grosjean, prezidanto.


Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

SEVI 4 en Kotonuo, Benino

UNUA SESIO DE KER-EKZAMENOJ EN AFRIKO